معاون آموزشی

محمدرضا زعیم‌زاده

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی و مدرس دروس عمومی از سال ۱۳۸۹ تاکنون و همچنین معاونت آموزشی درهنرستان های منطقه ۶ و ۷ از سال ۱۳۹۶ ـ  کارشناس برتر اداره سلامت در سال ۱۳۹۳ و همچنین 1403 ـ تالیف مقاله باعنوان تاثیر ورزش و رژیم کاهش وزن بر بیماری کم کاری تیروئید ـ دبیر نمونه مناطق ۶ و ۷