هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

فرم پیش ثبت نام

فرم پیش ثبت نام آنلاین هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه علم و تکنیک

1شرایط و ضوابط پیش ثبت نام
2مشخصات فردی هنرجو
3مشخصات فردی والدین
4مشخصات آموزشی
5مشخصات تکمیلی
 • اینجانب ضمن تصدیق صحت تمامی بندهای مندرج و موارد اعلامی فوق و تطابق کامل اسناد هویتی مربوطه با واقعیت، موارد زیر را اعلام و متعهد می گردم:   

  1. کلیه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه شده توسط اینجانب صحیح و منطبق با واقعیت بوده و از مسئولیت ها و عواقب قانونی هر گونه عدم رعایت موارد فوق آگاهی کامل دارم.
  2. اطلاعات اعلامی شامل نشانی منزل و محل‌کار، کد پستی محل اقامت، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، پست الکترونیکی و غیره متعلق به اینجانب بوده و مسئولیت سوء استفاده از اطلاعات ارسالی صرفاً بر عهده‌ی شخص اینجانب می باشد.
  3. در صورت تغییر هر یک از بندهای فوق شامل: مشخصات شناسنامه ای، آدرس، تلفن و... مراتب را به نحو مقتضی و در اسرع وقت به اطلاع مدرسه می رسانم.
  4. بندهای تکمیل شده ی فوق صرفاً به منزله ی پیش ثبت نام بوده و پس از طی مصاحبه ی حضوری و مراحل تکمیلی و تایید شورای مدرسه ثبت نام قطعی صورت می پذیرد.
  5. توجه: در تمام فرآیند پیش ثبت نام، از زدن دکمه بازگشت مرورگر یا Backspace خودداری نمایید. در صورت نیاز برای بازگشت از دکمه «مرحله قبل» استفاده نمایید