هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

رشته حسابداری

حسابداری به نوعی یک سیستم جمع آوری اطلاعات، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن داده ها و ارائه ی گزارش های مالی است که در اشکال  متفاوت انجام می شود. حسابداری در مشاغل مختلفی همچون سازمان های دولتی، موسسات و نهادها کاربرد دارد. حسابداری حتی برای تجزیه و تحلیل و دسته بندی اطلاعات اقتصادی افراد کاربرد دارد و به افراد کمک شایانی می‌کند. حسابداری می تواند نقش مهمی در تقسیم بندی و توزیع منابع مالی داشته باشد. رشته حسابداری با گسترش کسب و کارها و خدمات و نیز دانش و تکنولوژی در خدمت توسعه ی کشورها در تمامی زمینه ها در آمده است. رشته ی حسابداری به واسطه ی انتقال اطلاعات مالی به دیگران، زبان تجارت نام گرفته است.

دروس تخصصی رشته ی حسابداری
  • دانش فنی پایه
  • حسابداری خرید و فروش
  • حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی