هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

اخبار

بازدید از مرکز تعمیرات تخصصی هواپیماهای مسافربری شرکت فارسکو

دلیجان1

بازدید از مرکز تعمیرات تخصصی هواپیماهای مسافربری شرکت فارسکو توسط هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

جلسه ی توجیهی برای کنکور 1402 و انتخاب رشته ی دانشگاه

جلسه ی توجیهی جهت کنکور 1402 و انتخاب رشته ی دانشگاه برای اولیای محترم پایه ی دوازدهم برگزار گردید. در این جلسه توضیحات کامل در خصوص معرفی دانشگاه ها و نحوه ی انتخاب رشته ی صحیح هنرجویان، توضیحات کامل داده شد.