هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

رشته شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر )

به طور کلی رشته کامپیوتر، رشته ی پویایی است و دانش آموزانی که این رشته را انتخاب میکنند باید قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را داشته باشند. در دنیای کنونی که رایانه در تمام کارهای کنترلی، محاسباتی، تولیدی و… حرف اول را می زند، این رشته اهمیت خاصی پیدا کرده است. اگر رشته ی کامپیوتر را به عنوان رشته ی تحصیلی انتخاب می کنید، باید انسان ماجراجویی باشید و با طبع همیشه در حال پیشرفت این رشته سازگار باشید. در غیر اینصورت به زودی خسته شده و آن را رها می کنید. همچنین باید دانش خود را مطابق با تازه های این رشته به روز نموده و در کل آماده ی یادگیری و به روز شدن در طول زندگی باشید.

دروس تخصصی رشته ی شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر)
  • دانش فنی پایه
  • نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
  • تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی