هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

آرش جهانشاهی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوترـ نرم افزار وسابقه  تدریس در مرکز آموزش صدا و سیما از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ـ آموزش و پرورش منطقه ۷ شهر تهران...

مهدی نوروزی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی نرم افزار و سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های منطقه 6 و۷ از سال ۱۳۹۹ تاکنون

میلاد عبداللهی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی نرم افزار و هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه در مناطق 6  و7 ازسال ۱۳۹۶ تاکنون

محمد علی آقائی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
درای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر و مدرس آموزشگاه های فنی حرفه ای از سال ۱۳۸۷ تاکنون و همچنین...