هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

امیر شهرام

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عمران ـ زلزله و مدرس رشته معماری از سال 1397 تاکنون و کمک استاد در مقطع ارشد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ ـ دارای...

حمیدرضا ابراهیمی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی معماری و مدرس آموزشگاه های کنکور ومدارس در مناطق 3و4و ۷ و۸ آموزش و پرورش شهرتهران از سال 1385 تاکنون ـ مولف کتاب های حرف...

امیر حدادی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی مهندسی معماری و دبیر دروس تخصصی رشته معماری و معماری داخلی در هنرستان های مناطق  ۱ ، ۳، ۴ ، ۶ و ۷ از سال ۱۳۸۲...