هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

هادی ابراهیمی بجستان

 • 27 فروردین 1402
 • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی و سابقه تدریس در موسسات کنکور ازسال ۱۳۸۹ تاکنون و سابقه تدریس در مناطق 4و6 و7 و...

محمدرضا جرسیان

 • 27 فروردین 1402
 • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ادبیات عرب ـ هفت سال سابقه دبیر رسمی آموزش و پرورش از سال  ۱۳۹۴ تا کنون ـ دارای دو مقاله علمی پژوهشی و جوایز...

محمد حبیب نژاد دیزجی

 • 27 فروردین 1402
 • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم اجتماعی( پژوهشگری) و کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ( جامعه شناسی) و مدرس دروس جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، اقتصاد و روانشناسی در...

سجاد عسگری

 • 27 فروردین 1402
 • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض و دانشجوی دکترای ریاضی محض و مدرس دروس ریاضی از سال 1384 تا کنون در مناطق 5 و 7 و 11 و  12...

محمدرضا زعیم زاده

 • 27 فروردین 1402
 • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی و مدرس دروس عمومی از سال ۱۳۸۹ تاکنون و همچنین معاونت آموزشی درهنرستان های منطقه ۶ و ۷ از...

سید مجتبی حسینی

 • 27 فروردین 1402
 • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دکترای  سیاستگذاری فرهنگی و سابقه تدریس در منطقه ۵ از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ ـ منطقه 6 ازسال...