هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

مهدی اسماعیلی

  • 10 اردیبهشت 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دکترای روانشناسی سلامت ، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس خانواده قوه قضائیه، متخصص روانشناسی شخصیت ، مشاور امور خانواده و نوجوان، مشاوره برگزیده...

محمدرضا زعیم زاده

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی و مدرس دروس عمومی از سال ۱۳۸۹ تاکنون و همچنین معاونت آموزشی درهنرستان های منطقه ۶ و ۷ از...

سید مجتبی حسینی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دکترای  سیاستگذاری فرهنگی و سابقه تدریس در منطقه ۵ از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ ـ منطقه 6 ازسال...

امیر حدادی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی مهندسی معماری و دبیر دروس تخصصی رشته معماری و معماری داخلی در هنرستان های مناطق  ۱ ، ۳، ۴ ، ۶ و ۷ از سال ۱۳۸۲...