هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای علم و تکنیک

حبیب فرشباف

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و سابقه تدریس ۳۵ سال دروس تخصصی حسابداری  در مدارس آموزش و پرورش گیلان از سال ۱۳۶۴ و مناطق 4 و 7 و 12...

حمید هدشی

  • 27 فروردین 1402
  • هنرستان فنی حرفه ای علم و تکنیک
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری و دارای ۱۲ سال سابقه تدریس کنکور حسابداری ـ مدرس دانشگاه شهید شمسی پور تهران ـ دبیر رسمی آموزش و پرورش ـ دارای...