جلسه ی توجیهی جهت کنکور 1402 و انتخاب رشته ی دانشگاه برای اولیای محترم پایه ی دوازدهم برگزار گردید. در این جلسه توضیحات کامل در خصوص معرفی دانشگاه ها و نحوه ی انتخاب رشته ی صحیح هنرجویان، توضیحات کامل داده شد.