دبیر ادبیات فارسی

فیروز بابایی

زندگینامه

دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و 45 سال سابقه ی تدریس