دبیر شیمی ـ فیزیک ـ ریاضی

هادی ابراهیمی بجستان

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی و سابقه تدریس در موسسات کنکور ازسال ۱۳۸۹ تاکنون و سابقه تدریس در مناطق 4و6 و7 و 13 و14 آموزش و پرورش شهر تهران از سال 1386 تا کنون