هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه

مهدی نوروزی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی نرم افزار و سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های منطقه 6 و۷ از سال ۱۳۹۹ تاکنون