مشاور و مربی توسعه فردی

مهدی اسماعیلی

زندگینامه

دارای مدرک کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دکترای روانشناسی سلامت ، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس خانواده قوه قضائیه، متخصص روانشناسی شخصیت ، مشاور امور خانواده و نوجوان، مشاوره برگزیده مدارس استان تهران در مناطق 1، 3 و 7، مربی و برگزارکننده ها دوره های توسعه فردی و مهارتهای زندگی