دبیر عمومی

محمدرضا جرسیان

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ادبیات عرب ـ هفت سال سابقه دبیر رسمی آموزش و پرورش از سال  ۱۳۹۴ تا کنون ـ دارای دو مقاله علمی پژوهشی و جوایز و تقدیر نامه های متعدد از دانشگاه فرهنگیان در عرصه های فرهنگی و آموزشی