هنرآموز حسابداری

حمید هدشی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری و دارای ۱۲ سال سابقه تدریس کنکور حسابداری ـ مدرس دانشگاه شهید شمسی پور تهران ـ دبیر رسمی آموزش و پرورش ـ دارای سابقه تدریس در هنرستان های منطقه ۷ و ۱ منطقه شهر تهران ـ مولف مقاله اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با تاکید برهزینه نمایندگی در دی ماه ۱۴۰۱