هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه

آرش جهانشاهی

زندگینامه

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوترـ نرم افزار وسابقه  تدریس در مرکز آموزش صدا و سیما از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ـ آموزش و پرورش منطقه ۷ شهر تهران از سال ۱۴۰۰ تا کنون