تهران - خیابان مطهری - بعد از متروی مفتح - خیابان مهرداد - کوچه اصلی پور شرقی - پلاک ۲۳

اردوی کارتینگ و پینت بال

اردوی کارتینگ و پینت بال

اردوی کارتینگ و پینت بال در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران به همراه اساتید و هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

اطلاعات

۱۳۹۹/۰۱/۰۴
کارتینگ، پینت بال، مجموعه ورزشی آزادی، هنرستان فنی و حرفه ای، هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک
پیست مجموعه ورزشی آزادی