تهران - خیابان مطهری - بعد از متروی مفتح - خیابان مهرداد - کوچه اصلی پور شرقی - پلاک ۲۳

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

برگزاری کلاس در محیط کارگاه آموزشی واقع در ساختمان هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک با حضور استاد ماکت سازی با شرکت هنرجویان رشته معماری

اطلاعات

۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کارگاه آموزشی، کلاس، معماری، ماکت سازی
کلاس کارگاه هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک