تهران - خیابان مطهری - بعد از متروی مفتح - خیابان مهرداد - کوچه اصلی پور شرقی - پلاک ۲۳

سایت کامپیوتری

سایت کامپیوتری

فضای سایت کامپیوتری تحت شبکه جهت تشکیل کلاس های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر (رایانه) برای تمام رشته های هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

اطلاعات

۱۳۹۸/۰۷/۳۰
سایت، کامپیوتری، رایانه، سیستم، شبکه
سایت کامپیوتری هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک