تهران - خیابان مطهری - بعد از متروی مفتح - خیابان مهرداد - کوچه اصلی پور شرقی - پلاک ۲۳

جلسه مدیریت با جمعی از اساتید و کارمندان

جلسه مدیریت با جمعی از اساتید و کارمندان

جلسه مدیریت هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک جناب آقای مهندس لطفی با جمعی از اساتید و کارمندان در فضای اداری و سالن جلسات هنرستان

اطلاعات

۱۳۹۸/۰۷/۳۰
فضای اداری، جلسه، رسمی، مدیریت، کارمندان، اساتید، دبیران
ساختمان هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک