اطلاعیه افتتاح وب سایت جدید هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

اطلاعیه افتتاح وب سایت جدید هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک

لذت یادگیری، فرد را به یادگیرنده ای فعال برای تمام عمر تبدیل میکند. در درون هر استاد بزرگ، ستاد بزرگتری نهفته است که فقط افراد توانا آن را کشف می کنند.

صرف نظر کردن از دیدگاه

5 × چهار =